Salon Polityczny - Monika Rosa, Ryszard Czarnecki, Jan Grabiec

16 marca 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Ryszard Czarnecki i Jan Grabiec.