Salon Polityczny - Monika Rosa, Wojciech Skurkiewicz, Paweł Zalewski

02 maja 2017.