Salon Polityczny - Paulina Hennig-Kloska, Marzena Okła-Drewnowicz, Marcin Horała.

14 lipca 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Paulina Hennig-Kloska, Marzena Okła-Drewnowicz i Marcin Horała.