Salon Polityczny - Piotr Apel, Joanna Kluzik-Rostkowska, Joanna Kopcińska

10 listopada 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Piotr Apel, Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Joanna Kopcińska.