Salon Polityczny - Piotr Misiło, Jan Mosiński, Bartosz Arłukowicz

11 maja 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Piotr Misiło, Jan Mosiński i Bartosz Arłukowicz.