Salon Polityczny - Ryszard Czarnecki

23 marca 2018. Gościem Tomasza Grzelewskiego był Ryszard Czarnecki.