Salon Polityczny - Ryszard Czarnecki, Grzegorz Napieralski

20 października 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Ryszard Czarnecki i Grzegorz Napieralski