Salon Polityczny - Ryszard Czarnecki, Marek Jakubiak, Jan Grabiec

01 grudnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Ryszard Czarnecki, Marek Jakubiak i Jan Grabiec.