Salon Polityczny - Urszula Augustyn, Barbara Dolniak, Jan Maria Jackowski

24 lutego 2017. Uwikłani w przepisy prawne. Zmiany w sądownictwie. Problemy sędziów. Sądy w obliczu zmian. Zawirowania wokół sędziów. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Urszula Augustyn, Barbara Dolniak i Jan Maria Jackowski.