Salon Polityczny - Urszula Rusecka, Agnieszka Ścigaj, Jacek Protasiewicz

13 kwietnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Urszula Rusecka, Agnieszka Ścigaj i Jacek Protasiewicz.