Salon Polityczny - Witold Waszczykowski

09 marca 2019. Gościem Tomasza Grzelewskiego był Witold Waszczykowski.