Salon Polityczny - Wojciech Biedroń, Maciej Wiśniowski, Stanisław Skarżyński

01 wrzesnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego Wojciech Biedroń, Maciej Wiśniowski i Stanisław Skarżyński