Salon Polityczny - Wojciech Biedroń, Wojciech Nomejko, Piotr Szumlewicz

15 wrzesnia 2017. Gośćmi Kamili Chlebińskiej byli Wojciech Biedroń, Wojciech Nomejko i Piotr Szumlewicz.