Szpile - Agnieszka Wiśniewska, Bianka Mikołajewska

30 wrzesnia 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Agnieszka Wiśniewska i Bianka Mikołajewska.