Szpile - Agnieszka Wiśniewska, Eliza Olczyk

10 marca 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Agnieszka Wiśniewska i Eliza Olczyk.