Szpile - Anna Dryjańska, Krystyna Kofta

02 grudnia 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Anna Dryjańska i Krystyna Kofta.