Szpile - Anna Maria Żukowska, Magdalena Rigamonti

27 kwietnia 2019. Gośćmi Elizy Michalik były Anna Maria Żukowska i Magdalena Rigamonti.