Szpile - Barbara Nowacka, Barbara Labuda

02 września 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Barbara Nowacka i Barbara Labuda