Szpile - Barbara Nowacka, Kinga Gajewska-Płochocka

8 października 2016. Prawa polskich kobiet na forum PE. Starcie różnych wizji prawa aborcyjnego. Gośćmi Elizy Michalik byli Barbara Nowacka i Kinga Gajewska-Płochocka.