Szpile - Bianka Mikołajewska, Anna Dryjańska

07 kwietnia 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Bianka Mikołajewska i Anna Dryjańska.