Szpile - Bianka Mikołajewska, dr Elżbieta Korolczuk

18 marca 2017. Z armii odchodzą generałowie. Struktura umysły populistycznego. Trybunał (nie) konstytucyjny. Z punktu widzenia praw kobiet, nie ma za co kochać Trybunału Konstytucyjnego. Gośćmi Elizy Michalik były Bianka Mikołajewska i dr Elżbieta Korolczuk.