Szpile - Bianka Mikołajewska i Eliza Olczyk

02 lipca 2016. Walka o dostęp do informacji. Dziennikarstwo obywatelskie. Gośćmi Elizy Michalik były Bianka Mikołajewska i Eliza Olczyk.