Szpile - dr Małgorzata Bonikowska, Agnieszka Wiśniewska

08 lipca 2017. Gośćmi Elizy Michalik były dr Małgorzata Bonikowska i Agnieszka Wiśniewska.