Szpile - dr Małgorzata Bonikowska, Barbara Labuda

01 grudnia 2018. Gośćmi Elizy Michalik były dr Małgorzata Bonikowska i Barbara Labuda.