Szpile - Eliza Olczyk, dr Renata Mieńkowska

15 lipca 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Eliza Olczyk i dr Renata Mieńkowska.