Szpile - Eliza Olczyk, Krystyna Kofta

12 marca 2016. Gośćmi Elizy Michalik były Eliza Olczyk i Krystyna Kofta