Szpile - Ewa Siedlecka, Agnieszka Wołk-Łaniewska

11 czerwca 2016. Parada równości bez prezydent Warszawy. Zmiany po objęciu władzy przez PiS. Ustawa antyterrorystyczna uchwalona. Gośćmi Elizy Michalik były Ewa Siedlecka i Agnieszka Wołk-Łaniewska.