Szpile - Ewa Siedlecka, dr Małgorzata Bonikowska

02 marca 2019. Gośćmi Elizy Michalik były Ewa Siedlecka i dr Małgorzata Bonikowska.