Szpile - Ewa Wanat, Zuzanna Dąbrowska

20 sierpnia 2016. Debata polityczna na antenie. Misja w polityce. Gośćmi Elizy Michalik była Ewa Wanat i Zuzanna Dąbrowska.