Szpile - Hanna Bakuła, Barbara Labuda

06 maja 2017. Marsz wolności w stolicy. Prawo do wolności w relacji. Gośćmi Elizy Michalik były Hanna Bakuła i Barbara Labuda