Szpile - Hanna Bakuła, Wanda Nowicka

1 października 2016. Kobiety walczą o swoje prawa. Spór na styku prawa i moralności. Gośćmi Elizy Michalik były Hanna Bakuła i Wanda Nowicka.