Szpile - Iza Bartosz, Krystyna Kofta

30 lipca 2016. Spotkanie papieża z biskupami. Państwo prawa zagrożone. Gośćmi Elizy Michalik były Iza Bartosz i Krystyna Kofta.