Szpile - Iza Bartosz, Krystyna Kofta

16 czerwca 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Iza Bartosz i Krystyna Kofta.