Szpile - Janina Jankowska, Agnieszka Wołk-Łaniewska

27 sierpnia 2016. Polska na arenie międzynarodowej. Granice wolności słowa. Gośćmi Elizy Michalik były Janina Jankowska i Agnieszka Wołk-Łaniewska.