Szpile - Katarzyna Piekarska, Eliza Olczyk

09 grudnia 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Katarzyna Piekarska i Eliza Olczyk.