Szpile - Katarzyna Piekarska, Elżbieta Bińczycka

31 marca 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Katarzyna Piekarska i Elżbieta Bińczycka.