Szpile - Katarzyna Piekarska, Joanna Mucha

22 grudnia 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Katarzyna Piekarska i Joanna Mucha.