Szpile - Katarzyna Szymielewicz, Katarzyna Kądziela

16 stycznia 2016. Inwigilacja obywateli. Pokusa władzy totalnej. Gośćmi Elizy Michalik były Katarzyna Szymielewicz i Katarzyna Kądziela.