Szpile - Krystyna Kofta, Barbara Labuda

20 maja 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Krystyna Kofta i Barbara Labuda