Szpile - Krystyna Kofta, Hanna Bakuła

17 lutego 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Krystyna Kofta i Hanna Bakuła.