Szpile - Krystyna Kofta, Iza Bartosz

24 listopada 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Krystyna Kofta i Iza Bartosz.