Szpile - Małgorzata Bonikowska, Edyta Żemła

12 sierpnia 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Małgorzata Bonikowska i Edyta Żemła.