Szpile - Marcelina Zawisza, Joanna Augustynowska

19 sierpnia 2017. Gośćmi Elizy Michalik były Marcelina Zawisza i Joanna Augustynowska