Szpile - Marcelina Zawisza, Kinga Gajewska

07 lipca 2018. Gośćmi Elizy Michalik były Marcelina Zawisza i Kinga Gajewska.