Szpile - Maria Ejchart-Dubois, Krystyna Kofta

26 stycznia 2019. Gośćmi Elizy Michalik były Maria Ejchart-Dubois i Krystyna Kofta.