Szpile - Zuzanna Dąbrowska, Agnieszka Wiśniewska

25 czerwca 2016. Unia Europejska wobec Brexitu. Europa wobec imigrantów. Ingerencja kulturowa Europy. Gośćmi Elizy Michalik były Zuzanna Dąbrowska i Agnieszka Wiśniewska.