Szpile - Zuzanna Dąbrowska, dr Małgorzata Bonikowska

23 września 2017. Gośćmi Elizy Michalik był Zuzanna Dąbrowska i dr Małgorzata Bonikowska