Tydzień Zleciał - Joanna Zientarska, Włodzimierz Zientarski

18 listopada 2018. Gośćmi Piotra Jędrzejka byli Joanna i Włodzimierz Ziętarscy.