Tydzień Zleciał - Paula Marciniak, Łukasz CIECHAN Ciechański

07 lipca 2019. Gośćmi Piotra Jędrzejka byli Paula Marciniak i Łukasz CIECHAN Ciechański.