Tydzień Zleciał - Piotr Gadzinowski, Janusz Schwertner

25 listopada 2018. Gośćmi Piotr Jędrzejka byli Piotr Gadzinowski i Janusz Schwertner.